Tag Archive

Tag Archives for " PDV na uvoz rezervnih delova i pravo na odbitak "

PDV na uvoz rezervnih delova i pravo na odbitak

(NE)POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OBVEZNIKA PDV – SERVISERA U SLUČAJU KADA UVEZE REZERVNE DELOVE KOJE KORISTI ZA POPRAVKU DOBARA, NEZAVISNO OD TOGA DA LI IMA OBAVEZU PLAĆANJA NAKNADE ZA TU NABAVKU STRANOM LICU ILI NE U slučaju kada obveznik PDV – serviser uveze rezervne delove i po osnovu predmetnog uvoza plati PDV obračunat […]

Detaljnije...