Tag Archive

Tag Archives for " PDV NA USLUGE PRETOVARA ROBE INO PARTNERU "

PDV NA USLUGE PRETOVARA ROBE INO PARTNERU

    MESTO PROMETA USLUGE PRETOVARA ODREĐENE ROBE SA VAGONA NA KAMION KOJU OBVEZNIK PDV PRUŽA PRIVREDNOM DRUŠTVU SA SEDIŠTEM U INOSTRANSTVU   Mestom prometa usluga pretovara određene robe sa vagona na kamion, sa kamiona na kamion i dr. koje obveznik PDV pruža stranom privrednom subjektu sa adresom sedišta/stalne poslovne jedinice koja nije u Republici […]

Detaljnije...