Tag Archive

Tag Archives for " PDV NA USLUGE OBRAZOVANJA "

PDV NA USLUGE OBRAZOVANJA U OBLASTI MATEMATIKE I RAČUNARSTVA

    POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV OBAVLJA AKTIVNOSTI U OKVIRU OBRAZOVNO-VASPITNOG, INSTRUKTIVNOG I STRUČNOG RADA U OBLASTI MATEMATIKE I RAČUNARSTVA   U slučaju kada obveznik PDV obavlja aktivnosti u okviru obrazovno-vaspitnog, instruktivnog i stručnog rada u oblasti matematike i računarstva, dužan je da na promet predmetnih usluga obračuna […]

Detaljnije...