Tag Archive

Tag Archives for " PDV NA SUBVENCIJE "

PDV NA SUBVENCIJE

Ako novčana sredstva koja se dodeljuju obvezniku PDV predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji vrši ovaj obveznik PDV davaocu tih sredstava ili drugom licu, u tom slučaju postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. Međutim, ako predmetna novčana sredstva (subvencije) ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara i usluga […]

Detaljnije...