Tag Archive

Tag Archives for " PDV NA PROMET USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE ZAPOSLENIH "

PDV NA PROMET USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE ZAPOSLENIH

      UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE OSOBLJA (ZAPOSLENIH)   Na promet usluga stavljanja na raspolaganje osoblja (zaposlenih), koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća. Osnovicu za obračunavanje PDV za promet predmetnih usluga čini ukupan iznos naknade […]

Detaljnije...