Tag Archive

Tag Archives for " PDV – NA PROMET TEHNIČKIH USLUGA STRANIM LICIMA "

PDV – NA PROMET TEHNIČKIH USLUGA STRANIM LICIMA

Mesto prometa tehničkih usluga obveznika PDV pruženih stranim licima Kada Obveznik PDV pruža usluge tehničke prirode stranom licu koje nema nema poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srbije, PDV se ne obračunava i ne plaća jer se mestom prometa smatra sedište stranog lica koje je u inostranstvu, a prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost proizvodi […]

Detaljnije...