• Home
  • Blog
  • Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost

Tag Archive

Tag Archives for " Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost "

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po osnovu poreza i doprinosa na zarade osnivača zaposlenih u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost Kako pravo na oslobođenje poslodavac – novoosnovano privredno društvo može da ostvari za zarade osnivača (koji su zaposleni u tom društvu) isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno […]

Detaljnije...