• Home
  • Blog
  • Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za novozaposlenih lica koja su angažovana na poslovima istraživanja i razvoja

Tag Archive

Tag Archives for " Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za novozaposlenih lica koja su angažovana na poslovima istraživanja i razvoja "

Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za novozaposlenih lica koja su angažovana na poslovima istraživanja i razvoja

Utvrđivanje prava pravnih lica – korisnika javnih sredstava i nedobitnih organizacija na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade novozaposlenih lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja Kako poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i […]

Detaljnije...