Tag Archive

Tag Archives for " OPOREZIVANJE I KNJIŽENJE POSLOVNIH UZORAKA I POKLONA "

OPOREZIVANJE I KNJIŽENJE POSLOVNIH UZORAKA I POKLONA

Pokloni manje vrednosti se smatraju do 2.000 dinara i oni se mogu davati kao uzorci kupcima ili budućim kupcima. Na poklone manje vrednosti se ne plaća porez, a za repromaterijal na koji je plaćen PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Uzorci manje vrednosti se knjiže 5358/120 za proizvodna preduzeća, a za trgovačka 5358/132. Dozvoljeno […]

Detaljnije...