• Home
  • Blog
  • Određivanje poreskog dužnika za PDV iz oblasti građevinarstva

Tag Archive

Tag Archives for " Određivanje poreskog dužnika za PDV iz oblasti građevinarstva "

Određivanje poreskog dužnika za PDV iz oblasti građevinarstva

Određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV vrši izradu košuljice za hidroizolaciju i izradu fasade objekta sa materijalom drugom obvezniku PDV Izrada košuljice za hidroizolaciju i izrada fasade objekta, sa materijalom, smatra se prometom iz oblasti građevinarstva ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, […]

Detaljnije...