Tag Archive

Tag Archives for " Određivanje PDV- dužnika iz oblasti građevinarstva "

Određivanje PDV dužnika iz oblasti građevinarstva

Određivanje PDV dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV vrši zamenu fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV Kada obveznik PDV u okviru posla zamene fasadne stolarije izvrši promet dobara – fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV, na objektima tih fizičkih […]

Detaljnije...

Određivanje PDV- dužnika iz oblasti građevinarstva

  Određivanje PDV- dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV – podizvođač drugom obvezniku PDV–a izvođaču vrši promet dobara po osnovu izvođenja kompleksa građevinsko – montažnih radova   Kada obveznik PDV – podizvođač drugom obvezniku PDV – izvođaču vrši promet dobara na osnovu ugovora čiji je predmet izvođenje […]

Detaljnije...