Tag Archive

Tag Archives for " Određivanje dokaznih sredstava u postupku poreske kontrole "

Određivanje dokaznih sredstava u postupku poreske kontrole

Određivanje dokaznih sredstava koja se mogu koristiti za utvrđivanje činjeničnog stanja u postupku poreske kontrole U zavisnosti od predmeta kontrole, Poreska uprava može od poreskog obveznika zahtevati na uvid i proveru poslovne knjige i evidencije, računovodstvene iskaze, poslovnu dokumentaciju i druge isprave i dokaze, radi utvrđivanja činjeničnog stanja neophodnog za utvrđivanje zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja […]

Detaljnije...