odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu Archives - Biljana Trifunović