• Home
  • Blog
  • OBRAZAC POPDV – ISKAZIVANJE PODATAKA O NABAVKAMA DOBARA I USLUGA NA SLUŽBENOM PUTU

Tag Archive

Tag Archives for " OBRAZAC POPDV – ISKAZIVANJE PODATAKA O NABAVKAMA DOBARA I USLUGA NA SLUŽBENOM PUTU "

OBRAZAC POPDV – ISKAZIVANJE PODATAKA O NABAVKAMA DOBARA I USLUGA NA SLUŽBENOM PUTU

U slučaju kada zaposleni ili direktor izvrše službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, a ne poseduju račune troškove (putarine, reprezentacije, goriva, prenoćišta itd.) koji su nastali na tom putovanju, već samo slipove od kartica koje imaju broj kartice, u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i […]

Detaljnije...