• Home
  • Blog
  • Obavezno prijavljivanje skladišnog i poslovnog prostora Poreskoj upravi

Tag Archive

Tag Archives for " Obavezno prijavljivanje skladišnog i poslovnog prostora Poreskoj upravi "

Obavezno prijavljivanje skladišnog i poslovnog prostora Poreskoj upravi

U skladu sa članom 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski obveznici, su u obavezi da u propisanom roku podnesu prijavu za registraciju Poreskoj upravi. Izuzetak su  obveznici za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, je nadležna Agencija za privredne registre. Sve kasnije izmene podataka u prijavi koji […]

Detaljnije...