• Home
  • Blog
  • Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana kada fizičko lice ostvaruje  prihode od prodaje

Tag Archive

Tag Archives for " Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana kada fizičko lice ostvaruje  prihode od prodaje "

Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana kada fizičko lice ostvaruje  prihode od prodaje

Postojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana u slučaju kada fizičko lice prihode od prodaje predmeta ne ostvaruje „od slućaja do slučaja“ već se prodajom bavi u vidu stalne aktivnosti, nezavisno od toga da li je ta aktivnost registravana Ukoliko prihode od prodaje predmeta fizičko lice ne ostvaruje „od slučaja do slučaja“ (prodaja određenih predmeta […]

Detaljnije...