NEMA OBAVEZE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTA OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA Archives - Biljana Trifunović
  • Home
  • Blog
  • NEMA OBAVEZE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTA OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA

Tag Archive

Tag Archives for " NEMA OBAVEZE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTA OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA "

NEMA OBAVEZE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTA OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA, PO OSNOVU POPRAVKE OPREME IZVRŠENE U INOSTRANSTVU

  Prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari od rezidenta po osnovu naknade za uslugu popravke opreme, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, imajući u vidu da je predmetna usluga izvršena van teritorije Republike. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-507/2017-04 od 11.7.2017. godine)    “U skladu sa Zakonom  o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori