Tag Archive

Tag Archives for " NAPLATA POTRAŽIVANJA OD PREDUZEĆA U RESTRUKTUIRANJU "

NAPLATA POTRAŽIVANJA OD PREDUZEĆA U RESTRUKTUIRANJU – ZAMKA NOVIH PROPISA

Donošenjem novog Zakona o privatizaciji (’’Sl. glasnik RS’’ br. 83/2014) prestao je da važi stari Zakon iz 2001. godine sa svim odredbama osim člana 11. iz Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekta privatizacije. Prema novom Zakonu o privatizaciji neće biti postupka restruktuiranja preduzeća u procesu privatizacije, jer takav proces privatizacije nije predviđen. Od 13.08.2014. […]

Detaljnije...