Tag Archive

Tag Archives for " NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA VREME BOLOVANJA ZAPOSLENOG "

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA VREME BOLOVANJA ZAPOSLENOG

NEPOSTOJANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZA VREME BOLOVANJA ZAPOSLENOG Za dane kada je odsustvovao sa rada (npr. bolovanje, plaćeno odsustvo, godišnji odmor) zaposleni nema pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00284/2017-02 od 11.5.2017 godine).  “U […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori