• Home
  • Blog
  • MOGUĆNOST PREBIJANJA KAPITALNIH DOBITAKA I KAPITALNIH GUBITAKA

Tag Archive

Tag Archives for " MOGUĆNOST PREBIJANJA KAPITALNIH DOBITAKA I KAPITALNIH GUBITAKA "

MOGUĆNOST PREBIJANJA KAPITALNIH DOBITAKA I KAPITALNIH GUBITAKA

Kapitalni gubitak koji je ostvaren prodajom jednog prava, udela ili hartije od vrednosti, u konkretnom slučaju akcija, može se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava, udela ili hartije od vrednosti, ukoliko je i kapitalni gubitak i kapitalni dobitak ostvaren u istoj godini. Ako i posle prebijanja kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom, ostvarenih u […]

Detaljnije...