Tag Archive

Tag Archives for " MINIMALNA CENA RADA "

Minimalna zarada, minimalna cena rada i povećanje neoporezivog dela zarade za 2021. godinu

Vlada Republike Srbije je odlučila da minimalna zarada narede godine bude povećana na 32.126 dinara. Cena radnog sata na ovaj način povećana je sa 172,5 dinara na 183,9 dinara a  neoporezivi deo zarade je povećan u 2021. godini sa 16.300 na 18.300 dinara.  

Detaljnije...

IZNOS MINIMALNE ZARADE KOJA SE U JANUARU 2015. GODINE ISPLAĆUJE ZA DECEMBAR 2014. GODINE

  Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014) kojom je utvrđena minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po radnom času za period januar-decembar 2015. godine u iznosu od 121 dinar (neto). Poslodavci su u nedoumici koju […]

Detaljnije...