Tag Archive

Tag Archives for " M-4K ZA VIŠE RADNIKA "

M 4 OBRAZAC – PRIMERI POPUNJENIH M-4 OBRAZACA ZA 2014. GODINU, ROKOVI ZA PODNOŠENJE, SPISAK DOKUMENATA I MESTA PREDAJE

Zahtev za predaju M-4  M-4 ZA 1 ZAPOSLENOG RADNIKA M-4K ZA VIŠE RADNIKA M-4SP ZA OSNIVAČA   Na žalost poslodavaca i knjigovođa i ove godine se predaju Obrasci M4. Osnovni razlog je što Fond PIO nema pojedinačne podatke za obveznike za januar i februar 2014. godine, jer su se predavali zbirni Obrasci OD. Od  početka […]

Detaljnije...