Tag Archive

Tag Archives for " M-4 OBRAZAC "

OBRAZAC M-4 ZA 2015. GODINU, ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015.godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4(E-M4) na sajtu Fonda(www.pio.rs). Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum […]

Detaljnije...

M 4 OBRAZAC – PRIMERI POPUNJENIH M-4 OBRAZACA ZA 2014. GODINU, ROKOVI ZA PODNOŠENJE, SPISAK DOKUMENATA I MESTA PREDAJE

Zahtev za predaju M-4  M-4 ZA 1 ZAPOSLENOG RADNIKA M-4K ZA VIŠE RADNIKA M-4SP ZA OSNIVAČA   Na žalost poslodavaca i knjigovođa i ove godine se predaju Obrasci M4. Osnovni razlog je što Fond PIO nema pojedinačne podatke za obveznike za januar i februar 2014. godine, jer su se predavali zbirni Obrasci OD. Od  početka […]

Detaljnije...