Tag Archive

Tag Archives for " KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST "

UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST

Na osnovu člana 4. stav 4. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST (Objavljeno u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj […]

Detaljnije...