• Home
  • Blog
  • kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Tag Archive

Tag Archives for " kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti "

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

 („Sl. glasnik RS“, br. 94/2019 i 96/2019 – ispr.)  Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, […]

Detaljnije...