Tag Archive

Tag Archives for " KAMATNE STOPE 2021 "

PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM „VAN DOHVATA RUKE“ ZA 2021. GODINU

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/2021)   Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke“, za 2021. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica. Član 2 Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su: 1) za banke i davaoce finansijskog lizinga: (1) 0,67% na kratkoročne […]

Detaljnije...