• Home
  • Blog
  • KALENDAR SPOLJNOTRGOVINSKIH OBAVEZA ROK JE 10. JUL 2015. GODINE

Tag Archive

Tag Archives for " KALENDAR SPOLJNOTRGOVINSKIH OBAVEZA ROK JE 10. JUL 2015. GODINE "

KALENDAR SPOLJNOTRGOVINSKIH OBAVEZA ROK JE 10. JUL 2015. GODINE

Dostavljanje izveštaja NBS nije više jednostavan posao gde u obrasce unosite samo stanja dugovanja i potrađivanja prema inostranstvu. Ovo se posebno odnosi na popunjavanje i dostavljanje obrazaca: P-1, O-1, P-2, FL-1, i FL-2. Doneti su novi obrasci, koji pored podataka o obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima, naziv i sedište stranog pravnog lica, broj i datum računa i […]

Detaljnije...