Tag Archive

Tag Archives for " Izmene Zakona o PDV "

Izmene Zakona o PDV

Najnovija izmena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV, objavljena je u „Službenom glasniku RS“, broj 72/2019.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, s tim što će se primenjivati od 1. januara 2020. godine, osim odredaba čl. 7. i 8. i odredaba koje sadrže ovlašćenja za […]

Detaljnije...