Tag Archive

Tag Archives for " HUMANITARNE "

PRIZNAVANJE RASHODA ZA DAVANJE U ZDRAVSTVENE, OBRAZOVNE, NAUČNE, HUMANITARNE, VERSKE I SPORTSKE NAMENE U NOVCU, ROBI I USLUGAMA

U smislu odredaba člana 15. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, rashod po osnovu izdataka obveznika priznaje se pod uslovima propisanim tim članom, nezavisno od toga da li je davanje izvršeno u novcu, robi, uslugama, pri čemu, kao dokaz za priznavanje rashoda u skladu sa predmetnim članom Zakona obveznik može […]

Detaljnije...