Tag Archive

Tag Archives for " GUBITAK PRAVA NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE "

GUBITAK PRAVA NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE

Preduzetnik koji plaća porez na paušalno utvrđeni prihod, u slučaju da obavlja i neku od delatnosti po osnovu kojih se ne priznaje pravo na paušalno oporezivanje (npr. reklamiranja i istraživanja tržišta, aktivnosti u vezi s nekretninama i dr.) gubi pravo na paušalno oporezivanje i dužan je da vodi poslovne knjige. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-522/2016-04 […]

Detaljnije...