Tag Archive

Tag Archives for " Faktura u elektronskom obliku "

Faktura u elektronskom obliku

Faktura u elektronskom obliku kao verodostojna računovodstvena isprava   Faktura koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, kao i faktura nastala digitalizacijom (konverzijom dokumenata iz papirnog u elektronski oblik, npr. skenirana faktura) ne mora biti potpisana (elektronskim) potpisom već je dovoljno da ista sadrži pomenutu „identifikacionu oznaku“. S tim u vezi, pravna lica i preduzetnici […]

Detaljnije...