Faktura može da sadrži „identifikacionu oznaku“ Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " Faktura može da sadrži „identifikacionu oznaku“ "

Faktura može da sadrži „identifikacionu oznaku“

Računovodstvena isprava ne mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, dovoljno je da sadrži „identifikacionu oznaku“ Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku ne mora sadržati pečat i potpis odgovornog lica, kao što ni faktura nastala u elektronskom obliku i faktura nastala digitalizacijom (konverzijom dokumenata iz papirnog u elektronski oblik, npr. skenirana faktura) ne […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori