Tag Archive

Tag Archives for " DNEVNICE "

DNEVNICE I TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJA

Zakonom o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije („Sl. list SRJ“, br. 9/2001), dozvoljeno je pravnim licima i preduzetnici čije je sedište na užoj teritoriji Republike Srbije da po osnovu prometa robe i usluga koji obavljaju sa pravnim licima i preduzetnicima sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija vrše […]

Detaljnije...