DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT "

DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO OD 1. JANUARA IZNOSE 50 EUR

Saglasno izmenjenoj odredbi člana 18. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o porezu na dohodak građana, koja se odnosi na naknade troškova propisano je da je za dnevnice za službeni put u inostranstvo neoporezivi iznos do 50 evra dnevno. Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje […]

Detaljnije...

SPISAK DNEVNICA PO STRANIM DRŽAVAMA – KOJI JE VAŽIO DO 14.10.2015. GODINE

    Redni broj Zemlja Valuta Visina dnevnice 1 2 3 4 1 Demokratska Republika Avganistan         – za mesta:         – Kabul SAD dolara 35     – za ostala mesta SAD dolara 18   2 Republika Albanija         – za mesta:       […]

Detaljnije...
1

ISPLATE PREMA ZAPOSLENIMA KOJE IMAJU KARAKTER ZARADE, I DRUGE ISPLATE DO NEOPOREZIVOG DELA

  Visina naknade za: topli obrok, regres za godišnji odmor, terenski dodatak kao i uvećanje zarade zaposlenih, kada rade u vreme državnog praznika, noću, prekovremeno ili u smenama, čini zaradu  i po osnovu tih isplata obračunavaju se i plaćaju svi porezi i doprinosi koji se plaćaju kao i  na zarade zaposlenih.   Druge naknade koje […]

Detaljnije...