Tag Archive

Tag Archives for " Depozit za učešće na licitaciji "

Depozit za učešće na licitaciji

Iskazivanje depozita za učešće na licitaciji u Obrascu POPDV U slčaju da plaćeni depozit predstavlja avans za budući promet dobara ili usluga, ili predstavlja naknadu za samu uslugu učešća na licitaciji, obveznik je dužan da iskaže plaćeni avans u Obrascu POPDV u poreskom periodu u kojem je plaćen (s obzirom da promet nije izvršen u […]

Detaljnije...