Tag Archive

Tag Archives for " Depozit za fiskalnu kasu "

Depozit za fiskalnu kasu

OBEZBEĐIVANJE DEPOZITA ZA POTREBE VRAĆANJA KUSURA NA POČETKU RADNOG DANA I MOGUĆNOST PREMEŠTANJA DELA DNEVNOG PAZARA IZ FISKALNE KASE U TREZOR PRIVREDNOG SUBJEKTA U cilju pravilnog postupanja sa gotovim novcem radi obezbeđivanja depozita za potrebe vraćanja kusura, obveznici mogu doneti odluku o ukupnom iznosu depozita na nivou konkretne prodavnice kojom bi se precizirala visina depozita […]

Detaljnije...