Tag Archive

Tag Archives for " Članarina Komori Srbije "

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne Komore Srbije u 2022. godini

(„Sl. glasnik RS“, br. 126/2021)  Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) jedinstvenom komorskom sistemu i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) u 2022. godini. Član 2 Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za […]

Detaljnije...