Tag Archive

Tag Archives for " Akcize na derivate nafte – refakcija "

Akcize na derivate nafte – refakcija

AKCIZE NA DERIVATE NAFTE – EVRO DIZEL, KOJI SE KORISTI ZA ZAGREVANJE POSLOVNOG PROSTORA, KADA INDIREKTNI BUDŽETSKI KORISNIK NE POSEDUJE ODLUKU O USTUPANJU KOJOM JE ODOBRENO KORIŠĆENJE PREDMETNOG POSLOVNOG PROSTORA   Indirektni budžetski korisnik, krajnji korisnik derivata nafte, može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte – evro dizel, gasna ulja, koje koristi za […]

Detaljnije...