Tag Archive

Tag Archives for " ADMINISTRACIJA "

PRIMALAC RAČUNA NEMA ZAKONSKU OBAVEZU DA POTPISUJE I VRAĆA PRIMERAK RAČUNA IZDAVAOCU

Čest je slučaj u praksi da izdavalac računa za robu ili usluge izdaje račun u dva primerka i zahteva od kupca potpisivanje prijema i vraćanje računa.   Zakon o PDV propisuje da račun sadrži sledeće elemente, propisane članom 42. Zakona: 1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa; 2) mesto i datum izdavanja i […]

Detaljnije...