Većina privrednika zna da je moguće izvršiti međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, ali nisu upućeni kako i za koje poslove je dozvoljeno prebijanje a za koje ne


Registracija nenaplaćenog izvoza ili neplaćenog uvoza je obaveza svih privrednika. Da li ispunjavate svoje obaveze lako i na vreme?
Međunarodno prebijanje dugova po osnovu realizovanih spoljnotrgovinskih poslova, međunarodno prebijanje dugova u devizama, registracija kreditnih odnosa kod NBS Obrasci O1 i P1, sa primerima iz prakse

01. 12. 2020.

Seminar se održava online preko Zoom platforme od 10-14h

Interaktivni seminar za momentalnu primenu u praksi


Zar ne bi bilo sjajno da svojim klijentima, kolegama i poslovnim partnerima možete u svakom momentu da pomognete, jer imate rešenje. Da sa sigurnošću i preciznošću kažete ovaj posao može na ovaj ili neki drugi način, po zakonu da se realizuje.

Stručna znajnja nisu rezltat sreće i nagađanja, već rezultat kontinuiranog učenja i rada u praksi. Zato je ovaj seminar bazni rezurs za vas koji želite da radite ono što volite i napredujete u sposlu.


Kao što znate, svaki posao je zanat. Ovo su veoma složeni i zahtevni poslovi koji pored pažnje od vas zahtevaju poznavanje velikog broja zakona i podzakonskih akata  domaćih  i međunarodnih.

Ako ste u dilemi kako da brojne propise objedinite i pretočite u praksu, uštedeću vam vreme i trud.  Možete i vi da savladate ove poslove, koji su izuzetno traženi i važni. Provereno znam da se od praktičara, stručnjaka koji ove poslove svakodnevno radi mnogo lakše i brže uči. Zato sam u prilici da vam prenesem znanje i iskustvo na jednostavan i lak način.

 • Pokazaću vam na praktičnim primerima kako određene poslove situacije da radite sa lakoćom i sigurno.
 • Pomoćiću vam da ne pravite greške i propuste u poslovanju. I sami znate koliko su one u našem poslu skupe.
 • Najbolji način da razumete propise  koji se odnose na ovu oblast: njihovu međusobnu povezanost i preklapanje je kroz praktičan rad.

Tako će te vi svoj posao raditi sa lakoćom. Osim toga, vaš posao će napredovati. Ovo provereno znam, iz iskustva  preko stotine ljudi sa kojima sam radila. Zato sam sigurna da će te i vi želeti da upotpunite i zaokružite svoje znanje, zar ne.

Znanje i sigurnost u poslu daje vam moć za napredak i razvoj.


Cilj ovog seminara - teme koje će biti detalno obrađene:

Cilj

Prenos plaćanja i naplata  potraživanja  i dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenta mogu se obavljati direktno i na osnovu odredaba Deviznog zakona, što znači da se za ove vidove deviznih poslova ne donose podzakonski proposi. Na osnovu Zakona o deviznm poslovanju, Zakona o obligacionim odnosima i drugim prpisima dozvoljeno je da se međunarodna potraživanja i obaveze realizuju bez direktonog gotovinskog plaćanja.

 • Prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima;
 • Propisane vrste prebijanja;
 • Primer ugovora ili sporazuma o prebijanju po spoljnotrgovinskim poslovima;
 •  Rokovi čuvanja dokumentacije;
 • Prebijanje dugovanja i potraživanja u devizama;
 • Zakonska regulativa;
 • Koji spoljnotrgovinski poslovi mogu biti predmet prebijanja
 • Primer ugovora o prebijanju u devizama;
 • Dostavljanje ugovora o prebijanju nadležnim institucijama;
 • Registacija kreditnog odnosa kod NBS za izvršen izvoz robe ili usluga koji nisu naplaćaeni u roku od godinu dana Obrazac P1;
 • Registacija kreditnog odnosa kod NBS za izvršen uvoz robe ili usluga koji nisu naplaćeni u roku od godinu dana Obrazac P1; 
 • Iskazivanje ugovora o prebijanju u obrascima P1 i O1;
 • Evidentiranje ugovora o asignaciji, cesiji, plaćanje drugom nerezidentu i naplata od drugog nerezidenta u Obrascima P1 i O1;
 • Otpis obaveza i potraživanja od ino partnera i iskazivanje Odluke o otpisu u Obrascima P1 i O1;

Ne propustite priliku, prijavite se na vreme jer očekuju vas i

BONUSI

 • Prezentaciju u PDF formatu  sa seminara dobijate u vaš Inbox
 • Primere pomenutih ugovora u Wordu, spremni momentalno za upotrebu
 • Originalni Obrasci P1 i P1 sa urađenim primerima iz prakse
 • Video snimak sa seminara biće vam dostupan 2 meseca na platformi Vimeo, da možete da se vratite i preslušate maretijal koliko puta želite.

PRIJAVOM  NA ONLINE SEMINAR DOBIJATE MNOGO, 

A NE RIZIKUJETE NIŠTAOvaj privredni seminar  dobijate sa 100% garancije kvaliteta i praktičnog znanja.

Kao autor seminara, iskustveno znam i verujem, da će i vama, kao i svim prethodnim polaznicima, ovaj seminar biti od velike pomoći u  radu. Ali za uzvrat, potrebno je da i vi uložite vreme i trud u implementaciju naučenog.Vaš predavač: Biljana Ttifunović Ja sam Biljana  Trifunović, diplomirani  ekonomista  dugogodišnji autor i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan proces prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Inače,  aktivno pružam konsalting usluge iz oblasti spoljne trgovine deviznog poslovanja i poreza brojnim domaćim i stranim firmama. Neke od firmi sa kojima sarađujem i pomogla  im da ovi poslovi postanu majstorstvo a ne mučenje.

Poslednji put kada sam držala ovaj seminar u živo 14. 11. 2019. godine, prisustvovali su predstavnici iz sledećih kompanija: NEOFYTON doo, Novi Sad, IDEA doo, LYONES doo, Novi Beograd, TESTER-AL doo, Jagodina, MPC HOLDING doo, Beograd, BACKOFFICE MSG doo, Beograd, GLOBAL doo, Novi Sad, BPE CONSULTING AD, Novi Beograd, ETERNITA doo, Popovac, PAMIN doo, Gornji Milanovac.

Zahvaljujem se svakoj od kompanija koje su mi poklonili poverenje, učinili napor, putovali da bi proveli ceo dan radeći zajedno.

Moj posao je da vam pomognem da lakše i jednostavnije radite svoj posao.

Autor sam  stručne platforme: www.biljantrifunovicifa.com

Autor je knjige „Preduzetništvo – Moj izbor“.


Posebna prednost je što  pišem i govorim jezikom privrednika, tako da me mogu svi razumeti bez obzira na prethodno obrazovanje. 

Učestvovala sam  na mnogim međunarodnim projektima koji imaju za cilj osnaživanje i razvoj preduzetništa. Bila sam predavač  na prjektu „Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena“, a koji realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije. Projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija

Višedecenijski rad koji ima za cilj da budem "vetar u leđ privrednicima" nije ostao nezapažen.  Prestižna nagrada  „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“  koja se dodeljuje privrednicima u Srednjoj i Jugositočnoj Evropi, dobila  je naša firma. Nagrađena sam priznanjem Cvet uspeha – za Ženu Zmaj od strane Udruženja poslovnih žena Srbije.

PRIJAVITE SE

Vaša investicija za seminar sa praktičnim primerija za sve pretplatnike platforme www.biljanatrifunovicifa.com  je 12.000  dinara

Vi koji se još uvek niste postali član cena je 15.000 dinara

Datum i vreme održavanja seminara je: 01. 12. 2020. od 10h do 14h.

Popust: ukoliko se prijavi 3 ili više učesnika iz iste kompanije odobravamo popust od 10% na celu sumu.

Prijava: popunite elektronsku prijavu za seminar, unesite sve podatke u registracionu prijavu. Svoje mesto obezbeđujete avansnom uplatom.

Radujemo se što ćete biti deo zajednice koja usavršava svoje znanje, i tako doprinosi razvoju biznisa.

Prijava na seminare

03 - Prijava za seminar - Međunarodno perbijanje
Kontakt email na koji će vam stizati obaveštenja o seminaru na koji ste se prijavili!
Telefon/fax/mobilni telefon
Matični broj privrednog subjekta
Adresa (ukucati punu adresu, poštanski broj, grad/opštinu zbog slanja fakture)
Ostale napomene: npr. ako dolazi više zaposlenih iz jedne firme i sl.