ZAKONSKE MOGUĆNOSTI NAPLATE POTRAŽIVANJA - Biljana Trifunović

Loading Догађаји

« All Догађаји

 • Овај догађај је прошао.

ZAKONSKE MOGUĆNOSTI NAPLATE POTRAŽIVANJA

22 јула, 2015 @ 09:00 - 15:00

Održava se 22.  JULA 2015. godine od 10:00 do 16:00 sati u organizaciji

 „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2

Prilikom pregovaranja i zaključenja različitih ugovora privrednog prava imali ste dilemu kako da obezbedite naplatu svog potraživanja ukoliko vaš poslovni partner ne izvrši svoje ugovorne obaveze ili nastanu problemi u poslovanju. Da li je moguće izbeći prinudnu naplatu potraživanja u sudskom postupku? A ukoliko pokrenem postupak prinudne naplate svog potraživanja da li mogu da očekujem sa sigurnošću brzu naplatu svog potraživanja i sudskih troškova i pod kojim uslovima? Istekao je zakonski rok od 60 dana za naplatu novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kakve su mogućnosti i šanse da naplatite svoje potraživanje, i u kom roku?
Pokrenut je postupak likvidacije ili stečajni postupak nad privrednim društvom koje je vaš dužnik. Postavljaju se pitanja rokova i načina naplate potraživanja u ovim postupcima, koja se potraživanja mogu naplatiti, a koja ne i u kom obimu. Da li je moguće izbeći pokretanje postupka likvidacije ili postupka stečaja, a obezbediti realizaciju naplate svojih potraživanja bar u izvesnoj meri?
Odgovore na ova i na sva druga bitna pitanja koja se postavljaju prilikom naplate potraživanja od privrednih društava u finanasijskim teškoćama dobićete na ovom seminaru.
Cilj seminara:

Trening je namenjen svim privrednim subjektima, a naročito onima koji imaju problem da naplate svoja potraživanja od privrednih društava sa finansijskim teškoćama.

DSCI0273Teme:

 • HIPOTEKA
 • ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA
 • ZALOGA HARTIJA OD VREDNOSTI
 • RETENCIJA
 • JEMSTVO
 • MENICA KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA
 • BANKARSKE GARANCIJE
 • ZAKONSKI ROKOVI IZMIRENJA OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

a) Primena Zakona o rokovima izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama
b) Ugovoranje, dužina i računanje rokova
c) Naplata potraživanja od poslovnih partnera nakon isteka zakonskog roka od 60 dana za izmirenje obaveza:
– Opomena
– Pokretanje sudskog postupka prinudne naplate potraživanja i realizacija prindune naplate potraživanja
– Sredstva obezbeđenja
PRETHODNE I PRIVREMENE MERE

 •  STEČAJNI POSTUPAK

a) Prijava i naplata potraživanja
b) Položaj poverilaca
c) Unapred pripremljen plan reorganizacije
d) Plan reorganizacije

 • LIKVIDACIONI POSTUPAK

a) Prijava i naplata potraživanja

 • SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTUIRANJE
 • VAŽNOST PRIJAVE POTRAŽIVANJA OD PRIVREDNIH DRUŠTAVA U STEČAJU, LIKVIDACIJI I RESTRUKTURIRANJU SA ASPEKTA POREZA NA DOBIT

Predavač je Dragana Đorđević, advokat iz Beograda, koja ima višegodišnje iskustvo u zastupanju pravnih lica u postupku naplate potraživanja pravnih lica, kako pred nadležnim sudom tako i vansudski.

Ciljna grupa:
Trening je namenjen svim privrednim subjektima, koji imaju problem sa solventnošću ili posluju sa klijenitma koji imaju takve probleme.

Kotizacija po polazniku: 15.000,00 din neto + 20% PDV = 18.000,00 din. Rok za prijavu i uplatu: ponedeljak,  16. 03. 2015. godine.
Svaki polaznik dobija pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada, pored štampanog materijala, polaznici dobijaju i CD sa kompletnim materijalom. Osveženje, sok, voda, kafu u pauzi i zajednički ručak uključeni su u cenu.

PROGRAM-22.-07.-2015.                                                                                 PRIJAVNI-LIST-22.-07. 2015.
INFORMACIJE:
Dejan Trifunović: 011/208-54-10 208-54-11, office@ifa.co.rs
PRIJAVE: dostaviti na: faks:011/208-54-10 ili 208-54-11; e-mail: office@ifa.co.rs;
Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen.

Детаљи

Датум:
22 јула, 2015
Време:
09:00 - 15:00
Догађај Category:
Догађај ознаке:

Место

“IFA” d.o.o.
Đorđa Nešića 2
Beograd, 11060 Serbia
+ Google Map
Telefon:
011/208-54-10

Организатор

“IFA” d.o.o.
Telefon:
011/208-54-11
E-pošta:
office@ifa.co.rs
Web sajt
www.biljanatrifunovicifa.com
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments