IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI - Biljana Trifunović

Loading Догађаји

« All Догађаји

  • Овај догађај је прошао.

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI

15 децембра, 2016 @ 08:00 - 14:00

JEDNODNEVNI SEMINAR: “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”

održava se 15. DECEMBRA  2016. godine od 10,00 do 16,00 sati

“IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2

 

Broj spoljnotrgovinskih poslova koji podležu naknadnom oporezivanju sve je veći i komplikovaniji. Od 01. 03. 2016. godine  obavezna je primena obračuna i plaćanja poreza po odbitku, po stopi od 20%, na usluge koje su primljene ili će biti primljene od stranih kompanija i korišćene  na teritoriji Republike Srbije.

Ova novina – plaćanje poreza na primljene usluge od stranih lica propisana je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Zakon je  usvojen   29. 12. 2015. godine, stupio je na snagu 01. 01. 2016. (“Službeni glasnik RS”, br. 112/2015. dalje Zakon).  Odredbe člana 40. stav 1.  tačka 5) Zakona  koje se odnose na oporezivanje primljenih usluga primenjuju se od 01. 03. 2016. godine.

Od 01. 03. 2016. godine primljene usluge ili koje će biti primljene ili korišćene  na teritoriji Srbije od stranih kompanija oporezuje se  porezom po odbitku po stopi od 20%.

Usvojen je i novi Pravilnik o sadržini Poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (Sl. Glasnik br. 14/2016), pored novih šifara uveden i novi Obrazac PDPO/S, koji se isključivo podnosi elektronski.

Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku imaju samo rezidentna pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige.

 Srbija ima potpisane ugovore sa 54 zemlje o izvegavanju dvostrukog oporezivanja.

Cilj treninga je upoznavanje sa opštim odredbama ali i specifičnostima u primeni Zakona o međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Kome je seminar namenjen?

Seminar  je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave spoljnom trgovinom. Rukovodiocima u spoljno trgovini i deviznom poslovanju, tim liderima, menadžerima, šefovima računovodstva i knjigovođama.
Interaktivni trening seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.
Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine.  Slika 233

Teme na treningu:
1) Zakoni i drugi porpisi koji se primenjuju u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja

– Popunjavanje  novih PDPO/S obrazaca, utvrđivanje šifara osnova prema novom Pravilniku;
• Obveznik poreza po odbitku, i ko ima pravo na povlašćeni status u obračunu i plaćanju;
• Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji se pimenjuju od 01. 01. 2016. Sa utvrđenim poreskim stopama;
• Krivično delo neuplaćivanja poreza po odbitku i krivično delo poreske utaje;

2) Prihodi / rashodi koji podležu obavezi obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku
• Pojam rezidenta i nerezidenta

3) Prihodi od kapitala
• Izbegavanje dvostrukog oporezivanja nerezidentnih lica koja su ostvarila prihod od dividende na teritoriji Srbije;
• Oporezivanje prihoda / rashoda od kamata sa primerima;
• Oporezivanje rashoda na zakup pokrentnih i nepokretnih stvari, sa primerima;
• Oporezivanje likvidacionog ostatka nerezidentu;
• Oporezivanje poslovnih transakcija sa firmama koje imaju sedište u nekoj od zemalja „poreskog Raja“;

  • Oporezivanje naknada po osnovu licence za softver i drugih plaćanja vezana za softvere sa primerima iz prakse;
  • Obračun poreza po odbitku na usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike od stranog lica oporezuje se stopom od 20% poreza po odbitku.

Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, dugogodišnji novinar, autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan process prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Inače, gospođa Trifunović uspešno drži treninge na ovu temu u RPK Novog Sada i PK Beograda. Autor je stručnog bloga: www.biljantrifunovicifa.com .
Svaki polaznik dobija pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada. Pored materijala polaznici u toku dana dobijaju osveženje, kafu u pauzi i laki zajednički ručak.

program-15-12-2016                                                       prijavni-list-15-12-2016

Cena jednodnevnog treninga je 15.000 din + PDV što ukupno iznosi 18.000 dinara
INFORMACIJE:
Dejan Trifunović: 011/ 208-54-10 208-54-11, office@ifa.co.rs

PRIJAVE: dostaviti na; faks: 011 208-54-10 ili 208-54-11; e-mail: office@ifa.co.rs;

Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen.

Детаљи

Датум:
15 децембра, 2016
Време:
08:00 - 14:00
Догађај Category:
Догађај ознаке:

Место

“IFA” d.o.o.
Đorđa Nešića 2
Beograd, 11060 Serbia
+ Google Map
Telefon:
011/208-54-10

Организатор

“IFA” d.o.o.
Telefon:
011/208-54-11
E-pošta:
office@ifa.co.rs
Web sajt
www.biljanatrifunovicifa.com
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments
Pitanja i odgovori