IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI - Biljana Trifunović

Loading Догађаји

« All Догађаји

  • Овај догађај је прошао.

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI

17 марта, 2016 @ 08:00 - 14:00

JEDNODNEVNI SEMINAR: “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”
održava se 17. MARTA  2016. godine od 10,00 do 16,00 sati
“IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2

Neki spoljnotrgovinski poslovi pored plaćanja carine i PDV podležu naknadnom obračunu i plaćanju poreza po odbitku.

Od 01. 03. 2016. godine proširen je spisak spoljnotrgovinskih poslova koji se oporezuju porezom po odbitku po stopi od 20%, dodatna obaveza uvedena je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Zakon je svojen 29. 12. 2015. godine, stupio je na snagu 01. 01. 2016. (“Službeni glasnik RS”, br. 112/2015. dalje Zakon). Odredbe člana 40. stav 1.  tačka 5) Zakona primenjuju se od 01. 03. 2016. godine. Znači od 01. 03. 2016. godine primljene usluge ili koje će biti primljene ili korišćene  na teritoriji Srbije od stranih kompanija oporezuje se  porezom po odbitku po stopi od 20%.

Usvojen je i novi Pravilnik o sadržini Poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (Sl. Glasnik br. 14/2016), pored novih šifara uveden i novi Obrazac PDPO/S, koji se isključivo podnosi elektronski.

Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku imaju samo rezidentna pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige.

 META

Srbija ima potpisane ugovore sa 54 zemlje o izvegavanju dvostrukog oporezivanja.
Sa svakom od 54 zemlje potpisnice potpisan je poseban ugovor, što podrazumeva da su ugovorene različite poreske stope kao i određene specifičnosti za svaku zemlju posebno. Samim tim, pravljenje finansijke kalkulacije ili obračun poreza po odbitku zahteva posebnu pažnju, za svaku vrstu posla posebno kao i za državu.
Cilj treninga je upoznavanje sa opštim odredbama ali i specifičnostima u primeni Zakona o međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Trening je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave spoljnom trgovinom. Rukovodiocima u spoljno trgovini i deviznom poslovanju, tim liderima, menadžerima, šefovima računovodstva i knjigovođama.
Interaktivni trening seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.
Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine.
Zemanta Related Posts ThumbnailTeme na treningu:
1) Zakoni i drugi porpisi koji se primenjuju u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja
• Obveznik poreza po odbitku, i ko ima pravo na povlašćeni status u obračunu i plaćanju;
• Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji se pimenjuju od 01. 01. 2014. Sa utvrđenim poreskim stopama;
• Krivično delo neuplaćivanja poreza po odbitku i krivično delo poreske utaje;

2) Prihodi / rashodi koji podležu obavezi obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku
• Pojam rezidenta i nerezidenta

3) Prihodi od kapitala
• Izbegavanje dvostrukog oporezivanja nerezidentnih lica koja su ostvarila prihod od dividende na teritoriji Srbije;
• Primeri iz prakse, obračun i popunjavanje PDP O Obrasca i knjiženje;
• Izbegavanje dvostrukog oporezivanja rezidentnih lica koja su ostvarila prihod od dividende van teritorije Srbije;
• Primeri iz prakse, obračun i uslovi za ostvarivanje poreskog kredita u Srbiji, dokumentacija, popunjavanje Anex PB-1 obrasca i knjiženje;
• Oporezivanje prihoda / rashoda od kamata sa primerima;
• Oporezivanje rashoda na zakup pokrentnih i nepokretnih stvari, sa primerima;
• Oporezivanje likvidacionog ostatka nerezidentu;
• Oporezivanje poslovnih transakcija sa firmama koje imaju sedište u nekoj od zemalja „poreskog Raja“;

• Oporezivanje naknada po osnovu licence za softver i drugih plaćanja vezana za softvere sa primerima iz prakse;
Obračun poreza po odbitku na usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike od stranog lica oporezuje se stopom od 20% poreza po odbitku.
Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, dugogodišnji novinar, autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan process prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Inače, gospođa Trifunović uspešno drži treninge na ovu temu u RPK Novog Sada i PK Beograda. Autor je stručnog bloga: www.biljantrifunovicifa.com .
Svaki polaznik dobija pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada. Pored materijala polaznici u toku dana dobijaju osveženje, kafu u pauzi i laki zajednički ručak.

PROGRAM-SEMINARA-17.03.2016.                                               PRIJAVNI-LIST-17.03.2016.
Cena jednodnevnog treninga je 15.000 din + PDV što ukupno iznosi 18.000 dinara
INFORMACIJE:
Dejan Trifunovićrica: 011/ 208-54-10 208-54-11, office@ifa.co.rs

PRIJAVE: dostaviti na; faks: 011 208-54-10 ili 208-54-11; e-mail: office@ifa.co.rs;

Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen.

Детаљи

Датум:
17 марта, 2016
Време:
08:00 - 14:00
Догађај Category:
Догађај ознаке:

Место

“IFA” d.o.o.
Đorđa Nešića 2
Beograd, 11060 Serbia
+ Google Map
Telefon:
011/208-54-10

Организатор

“IFA” d.o.o.
Telefon:
011/208-54-11
E-pošta:
office@ifa.co.rs
Web sajt
www.biljanatrifunovicifa.com
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments
Pitanja i odgovori