IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI - Biljana Trifunović

Loading Догађаји

« All Догађаји

  • Овај догађај је прошао.

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI

18 јануара, 2018 @ 08:00 - 14:00

JEDNODNEVNI SEMINAR: “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”

održava se 18. JANUARA  2018. godine od 10,00 do 16,00 sati

“IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2

 

Broj spoljnotrgovinskih poslova koji podležu naknadnom oporezivanju sve je veći i komplikovaniji.

Usvojen je Novi Zakon o porezu na dobt pravnih lica, objavljen  “Službeni glasnik RS”, br. 113/2017. koji donosi značajne izmene koje se odnose na porez po odbitku. Izmene u primeni člana 40. stav 1.  tačka 5) Zakona  stupaju na snagu 01. 04. 2018. godine.

Od 01. 03. 2016. godine  obavezna je primena obračuna i plaćanja poreza po odbitku, po stopi od 20%, na usluge koje su primljene ili će biti primljene od stranih kompanija i korišćene  na teritoriji Republike Srbije.

Ova novina – plaćanje poreza na primljene usluge od stranih lica propisana je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, stupio je na snagu 01. 01. 2016. (“Službeni glasnik RS”, br. 112/2015. dalje Zakon).  Odredbe člana 40. stav 1.  tačka 5) Zakona  koje se odnose na oporezivanje primljenih usluga primenjuju se od 01. 03. 2016. godine.

 

Usvojen je i novi Pravilnik o sadržini Poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (Sl. Glasnik br. 14/2016), pored novih šifara uveden i novi Obrazac PDPO/S, koji se isključivo podnosi elektronski.

Veoma složena poreska regulativa postaće vam lako primenljiva u praksi, sve vrste spoljnotrgovinskih poslova koji podležu naknadnom oporezivanju obrađeni su kroz primere i realne poslovne situacije. Sve vreme imate interaktivan odnos sa predavačem, koji je praktičar.

Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku imaju samo rezidentna pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige.

Cilj treninga je upoznavanje sa opštim odredbama ali i specifičnostima u primeni Zakona o međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Kome je seminar namenjen?

Seminar  je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave spoljnom trgovinom. Rukovodiocima u spoljno trgovini i deviznom poslovanju, tim liderima, menadžerima, šefovima računovodstva i knjigovođama.
Interaktivni trening seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.
Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine.  Slika 233

Teme na treningu:
1) Zakoni i drugi porpisi koji se primenjuju u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja

– Popunjavanje  novih PDPO/S obrazaca, utvrđivanje šifara osnova prema novom Pravilniku;
• Obveznik poreza po odbitku, i ko ima pravo na povlašćeni status u obračunu i plaćanju;
• Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa utvrđenim poreskim stopama;
• Krivično delo neuplaćivanja poreza po odbitku i krivično delo poreske utaje;

2) Prihodi / rashodi koji podležu obavezi obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku
• Pojam rezidenta i nerezidenta

3) Prihodi od kapitala
• Izbegavanje dvostrukog oporezivanja nerezidentnih lica koja su ostvarila prihod od dividende na teritoriji Srbije;
• Oporezivanje prihoda / rashoda od kamata sa primerima;
• Oporezivanje rashoda na zakup pokrentnih i nepokretnih stvari, sa primerima;
• Oporezivanje likvidacionog ostatka nerezidentu;
• Oporezivanje poslovnih transakcija sa firmama koje imaju sedište u nekoj od zemalja „poreskog Raja“;

  • Oporezivanje naknada po osnovu licence za softver i drugih plaćanja vezana za softvere sa primerima iz prakse;
  • Obračun poreza po odbitku na usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike od stranog lica oporezuje se stopom od 20% poreza po odbitku.

Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, dugogodišnji novinar, autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan process prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Inače, gospođa Trifunović uspešno drži treninge na ovu temu u RPK Novog Sada i PK Beograda. Autor je stručnog bloga: www.biljantrifunovicifa.com .
Svaki polaznik dobija pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada. Pored materijala polaznici u toku dana dobijaju osveženje, kafu u pauzi i  zajednički ručak.

PROGRAM 18.01.2018.                                                     PRIJAVNI-LIST 18. 01. 2018.

Cena jednodnevnog treninga je 15.000 din + PDV što ukupno iznosi 18.000 dinara
INFORMACIJE:
Dejan Trifunović: 011/ 208-54-10 208-54-11, office@ifa.co.rs

PRIJAVE: dostaviti na; faks: 011 208-54-10 ili 208-54-11; e-mail: office@ifa.co.rs;

Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen.

Детаљи

Датум:
18 јануара, 2018
Време:
08:00 - 14:00
Догађај Category:
Догађај ознаке:

Место

“IFA” d.o.o.
Đorđa Nešića 2
Beograd, 11060 Serbia
+ Google Map
Telefon:
011/208-54-10

Организатор

“IFA” d.o.o.
Telefon:
011/208-54-11
E-pošta:
office@ifa.co.rs
Web sajt
www.biljanatrifunovicifa.com
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments
Pitanja i odgovori