“EKO TAKSA” – UVOZNICI I PROIZVOĐAČI IMAJU ZAKONSKU OBAVEZU DA PLAĆAJU TAKSU ZA DOBRA KOJA NAKON UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA - Biljana Trifunović

Loading Догађаји

« All Догађаји

  • Овај догађај је прошао.

“EKO TAKSA” – UVOZNICI I PROIZVOĐAČI IMAJU ZAKONSKU OBAVEZU DA PLAĆAJU TAKSU ZA DOBRA KOJA NAKON UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

10 новембра, 2016 @ 08:00 - 14:00

Održava se  10. NOVEMBRA 2016. godine od 10,00 do 16,00 sati u organizaciji

 „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2

Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa  propisima. Usvojene su KONTROLNE LISTE  za kontrolu i upravljanjem otpada!

Stupio je na snagu novi Zakon o inspekcijskom nadzoru, kao i Zakon o upravljanju otpadom. Inspektori za zaštitu životne sredine pre donošenja zapisnika o izvršenoj kontroli dostavljaju kontrolne liste koje popunjavaju obveznici. Pripremite se na vreme.

Pojedine robe u redovanom postupku uvoza, pored obaveza plaćanja carine i PDV podležu evidentiranju i plaćanju različitih vrsti taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu).

Carinske stope su značajno smanjene ili ukinute, to je obradovalo svakako uvoznike. Veliki broj proizvoda obuhvaćen je ovom obavezom, tačnije vođenjem evidencija i plaćanjem taksi.

Proizvodi koji su obuhvaćeni evidencijama i taksom su: gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina,;

– proizvodi koji sadrže azbest;

– baterije ili akumulatori;

– sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu;

– električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja;

– vozila kategorije M1 i ili N1.

Razjasnite sve svoje nedoumice oko proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada,  pored  pobrojanih proizvoda, proizvođači i uvoznici imaju obavezu da vode evidenciju i o ambalaži, i to ne samo o proizvedenoj i prodatoj ambalaži. Uvoznici imaju obavezu da vode evidenciju o ambalaži u koju je zapakovan uvozni proizvod, i da o toj ambalaži dostavljaju izveštaj Agenciji.

Obračunavanje visine takse i dostavljanje izveštaja je obaveza uvoznika ili proizvođača. Da ne bi došlo do zloupotrebe, odnosno ne plaćanje obavezne takse Uprava carina dostavlja izveštaj koji sadrži spisak svih privrednih društava koja su uvozila proizvode koji MOGU biti svrstani u proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Upotrebljena je reč MOGU, pošto Carinska tarifa nije usklađena sa nomenklaturom proizvoda koji su determinisani Uredbom.

Ne poštovanje – tačnije ne dostavljanje samog izveštaja kao i plaćanje taksi podleže visokim novčanim kaznama, ali zaprećena je i mogućnost zatvora.

Kaznene odredbe

Zakon u članu 90. stav 1. tačka 13) definiše prekršajnu odgovornost za privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, odnosno ne dostavlja propisani izveštaj Agenciji. Zaprećena je novčana kazna u visini od 500.000 do 1.000.000 RSD.

Preduzetnici su takođe u obavezi da vode dnevnu evidenciju i dostavljaju godišnji izveštaj, a nepoštovanje ove obaveze povlači prekršajnu odgovornost sa zaprećenom novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 RSD, ili kaznom zatvora do 30 dana.

I pored toga što je zakon regulisao prekršajnu odgovornost, i Uredba u članu 15a takođe definiše prekršajnu odgovornost pravnog lica i preduzetnika, ako:

1) ne dostavi Agenciji redovni godišnji izveštaj, odnosno ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda (član 4. Uredbe);

2) ne dostavi Ministarstvu dokaz o izvršenoj uplati naknade po vrstama proizvoda, a do 15. marta tekuće godine, za prethodnu godinu, specifikaciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena (član 12. stav 9. Uredbe).

Visina zaprećene kazne, i za pravna lica i za preduzetnike je identična onoj određenoj u citiranom zakonu, a razlika je u tome što Uredba proširuje prekršajnu odgovornost i na ne dostavljanje dokaza o izvršenoj uplati naknade po vrstama proizvoda.

Na seminaru će biti detaljno odrađena sa primerima priprema za tromesečni izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine. Rok za plaćanje taksi za period oktobar- decembar   je 15. 02. 2016.godine, krajnji rok za dostavljanje godišnjeg izveštaja je 31. 03. 2016. godine.

Važno je napomenuti, da privrednici, koji nisu do sada dostavljali izveštaje i plaćali taksu da imaju mogućnost da sami isprave propuste.
Teme:
• Proizvodi koji posle uportebe postaju posebni tokovi otpada;

  • Obveznici obračunavanja i vođenja; dnevne evidencije, i dostavljanje  godišnjeg izveštavanje;
    • Obveznici vođenja evidencije o ambalaži;
    • Vođenje evidnecije o ambalaži sa primerima;

Trening je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba koje podležu obaveznom izveštavanju i plaćanju taksi.
Interaktivni trening seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u poslovanju.
Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj složenoj oblasti.
Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan proces prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Inače, gospođa Trifunović uspešno drži treninge na ovu temu u RPK, Požarevca, Novog Sada i PK Beograda. Autor je stručnog bloga: www.biljantrifunovicifa.com

Svaki polaznik dobija pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada.
UTISCI POLAZNIKA SA PRETHODNIH SEMINARA:
Zahvaljujem Vam se na vremenu i prenetom znanju.
Bilo mi je zadovljstvo što sam imao priliku da prisustvujem predavanju.
Velizar Perunović
Branch Manager
Solutions | Logistics & Warehousing | Serbia

Za mene je uvek zadovoljstvo upoznati nekog ko je nesebično spreman da podeli svoje znanje sa drugima!
Hvala Vam na prijatnom druženju i korisnim informacijama.
Budite sigurni da ćemo ostati u kontaktu!
Dragana Matić Dimitrić
Accounting Manager
Podgorina Frucht d.o.o. Osečina

program-10-11-2016                                           prijavni-list-10-11-2016

Pored materijala polaznici u toku dana dobijaju osveženje, kafu u pauzi i zajednički ručak.

INFORMACIJE: Dejan Trifunović:  011/ 208-54-10   208-54-11, office@ifa.co.rs

Cena jednodnevnog treninga je 15.000 dinara + 3000 PDV = 18.000 dinara

Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen.
Mesto na seminaru je rezervisano uplatom!

Детаљи

Датум:
10 новембра, 2016
Време:
08:00 - 14:00
Догађај Category:
Догађај ознаке:

Место

“IFA” d.o.o.
Đorđa Nešića 2
Beograd, 11060 Serbia
+ Google Map
Telefon:
011/208-54-10

Организатор

“IFA” d.o.o.
Telefon:
011/208-54-11
E-pošta:
office@ifa.co.rs
Web sajt
www.biljanatrifunovicifa.com
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments
Pitanja i odgovori