Archive

Category Archives for "Zakoni o radnom odnosu"

SPISAK DNEVNICA PO STRANIM DRŽAVAMA – KOJI JE VAŽIO DO 14.10.2015. GODINE

    Redni broj Zemlja Valuta Visina dnevnice 1 2 3 4 1 Demokratska Republika Avganistan         – za mesta:         – Kabul SAD dolara 35     – za ostala mesta SAD dolara 18   2 Republika Albanija         – za mesta:       […]

Detaljnije...

UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010, 124/2012 i 119/2013) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuje se bliža sadržina i obrazac jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: jedinstvena prijava), način podnošenja jedinstvene prijave, dokazi koji se uz prijavu podnose, jedinstveni metodološki principi i jedinstveni kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRENOSA PODATAKA O OBVEZNICIMA DOPRINOSA – POSLODAVCIMA I ISPLATIOCIMA PRIHODA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

„Sl. glasnik RS“, br. 47/2013) Predmet Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržina i način prenosa podataka o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda, iz registara koje vode organi i organizacije nadležne za registraciju pravnih i fizičkih lica koja obavljaju određenu delatnost (Agencija za privredne registre, privredni sudovi, advokatske komore), u Jedinstvenu bazu […]

Detaljnije...