Archive

Category Archives for "Zakoni o računovodstvu"

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona za ovlašćene menjače i privredne subjekte koji menjačke poslove obavljaju na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njigova delatnost

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma čl. 6, 110 i 114   Obveznici su dužni da usklade svoje poslovanje i donesu interna akta najkasnije do 25.3.2018. godine, u skladu sa sadržajem Smernica i odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma „Na osnovu čl. 6. i 114., a u vezi s članom […]

Detaljnije...