Zakoni o računovodstvu Archives - Страница 2 од 3 - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Zakoni o računovodstvu"

Dopuna Zakona o računovodstvu

Zakonom o dopunama Zakona o računovodstvu usled usklađivanja sa propisima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Dopune Zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 28. aprila 2018. godine. Dopunjen je član 15. Zakona o računovodstvu, pravna i fizička lica koja su krivično osuđivana, ne […]

Detaljnije...

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona za ovlašćene menjače i privredne subjekte koji menjačke poslove obavljaju na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njigova delatnost

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma čl. 6, 110 i 114   Obveznici su dužni da usklade svoje poslovanje i donesu interna akta najkasnije do 25.3.2018. godine, u skladu sa sadržajem Smernica i odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma “Na osnovu čl. 6. i 114., a u vezi s članom […]

Detaljnije...