Archive

Category Archives for "Zakon o PDV"

PDV TRETMAN VRAĆANJA DUVANSKIH PROIZVODA OD STRANE MALOPRODAVCA VELEPRODAVCU

Kada obveznik PDV – veleprodavac izvrši promet duvanskih proizvoda maloprodavcu, nakon čega dođe do vraćanja tih dobara od strane maloprodavca obvezniku PDV – veleprodavcu, pri čemu se vraćanje predmetnih dobara vrši zato što dobra nisu prodata, smatra se da je maloprodavac izvršio promet duvanskih proizvoda obvezniku PDV – veleprodavcu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1222/2015-04 od […]

Detaljnije...

PDV TRETMAN VRAĆANJA NEPRODATIH CIGARETA OD STRANE MALOPRODAVCA VELEPRODAVCU

Kada obveznik PDV – veleprodavac izvrši promet cigareta i drugih proizvoda od duvana maloprodavcu, nakon čega, u skladu sa ugovorom, dođe do vraćanja tih dobara od strane maloprodavca veleprodavcu, pri čemu se vraćanje predmetnih dobara vrši iz razloga što dobra nisu prodata, smatra se da je maloprodavac izvršio promet cigareta i drugih proizvoda od duvana […]

Detaljnije...

PDV TRETMAN VRAĆANJA NEPRODATIH DOBARA OD STRANE MALOPRODAVCA DOBAVLJAČU (VELEPRODAVCU) I NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA OVOG PROMETA PREKO FISKALNE KASE

Kada obveznik PDV – maloprodavac vrati neprodata dobra obvezniku PDV – veleprodavcu, smatra se da je maloprodavac izvršio novi promet tih dobara veleprodavcu, a što znači da, po tom osnovu, veleprodavac nema pravo da smanji poresku osnovicu za promet koji je izvršio maloprodavcu, osim u propisanim slučajevima. Kada maloprodavac vrati veleprodavcu dobra kojima je period […]

Detaljnije...

NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV PO OSNOVU IZDATAKA ZA PREVOZ ZAPOSLENIH ZA DOLAZAK (ODLAZAK) S POSLA

Obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla. S tim u vezi, obveznik PDV – proizvodno trgovinsko preduzeće koje nabavlja kombi vozilo za prevoz svojih zaposlenih do njiva, voćnjaka i hladnjača (gde je radno mesto zaposlenih), […]

Detaljnije...

PDV NA SUBVENCIJE

Ako novčana sredstva koja se dodeljuju obvezniku PDV predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji vrši ovaj obveznik PDV davaocu tih sredstava ili drugom licu, u tom slučaju postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. Međutim, ako predmetna novčana sredstva (subvencije) ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara i usluga […]

Detaljnije...

PRAVO POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU ZA IZVRŠEN PROMET SVEŽE NANE, BOSILJKA, RUZMARINA I MAJČINE DUŠICE OBVEZNICIMA PDV

Kada fizička lica koja se smatraju poljoprivrednicima (vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno nosioci i članovi poljoprivrednog gazdinstva upisani u registru poljoprivrednih gazdinstava), koji nisu obveznici PDV, izvrše promet sveže nane, bosiljka, ruzmarina i majčine dušice obveznicima PDV, imaju pravo na PDV nadoknadu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-171/2015-04 od 3.11.2015. godine). […]

Detaljnije...
2

NEMA VIŠE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV PO OSNOVU IZDATAKA ZA ISHRANU ZAPOSLENIH POČEV OD 15.10.2015. GODINE

Kada obveznik PDV za potrebe prometa dobara i usluga zaposlenima u restoranu društvene ishrane i bifeu zatvorenog tipa nabavlja od drugog obveznika PDV hranu i piće, obveznik PDV nema pravo da PDV obračunat i iskazan u računu prethodnog učesnika u prometu odbije kao prethodni porez. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1203/2015-04 od 2.11.2015. godine). „Počev od […]

Detaljnije...