Archive

Category Archives for "Zakon o PDV"

PDV DUŽNIK ZA USLUGE ČIŠĆENJA PLACA

  PDV DUŽNIK ZA USLUGE  ČIŠĆENJA PLACA – ZEMLJIŠTA OD KOROVA, ŠUTA I DRUGOG MATERIJALA, ODVOŽENJA ISTOG NA DEPONIJU, RAVNANJA PLACA, MELIORACIJE I SAĐENJA TRAVE    Za promet usluga čišćenja placa – zemljišta od korova, šuta i drugog materijala, odvoženja istog na deponiju, ravnanja placa, melioracije i sađenja trave, koje se ne vrši u okviru […]

Detaljnije...

PDV NA USLUGE POSREDOVANJA PRILIKOM IZVOZA I UVOZA DOBARA

  PDV TRETMAN USLUGA POSREDOVANJA KOD PROMETA DOBARA KOJA SE IZ INOSTRANSTVA OTPREMAJU U REPUBLIKU SRBIJU I KOJA SE IZ REPUBLIKE SRBIJE OTPREMAJU U INOSTRANSTVO   Do 31. marta 2017. godine mestom prometa usluga se smatralo mesto gde je pružena usluga. Prilikom posredovanja kod prometa dobara iz inostranstva koja se otprema u Republici Srbiji, mestom […]

Detaljnije...

PRAVO NA ODBITAK PDV KOD NABAVKE PUTNIČKOG AUTOMOBILA RADI IZNAJMLJIVANJA

  POSTOJANJE PRAVA NA PRETHODNI PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV NABAVLJA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISKLJUČIVO RADI DAVANJA U ZAKUP KRATKOROČNO ILI DUGOROČNO   Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost pravo na odbitak prethodnog poreza je moguće ostvariti ukoliko se vrši nabavka dobara radi obavljanja delatnosti. Prilikom nabavke putničih vozila moguće je ostvariti odbitak prethodnog […]

Detaljnije...

PDV TRETMAN VRAĆANJA DUVANSKIH PROIZVODA OD STRANE MALOPRODAVCA VELEPRODAVCU

Kada obveznik PDV – veleprodavac izvrši promet duvanskih proizvoda maloprodavcu, nakon čega dođe do vraćanja tih dobara od strane maloprodavca obvezniku PDV – veleprodavcu, pri čemu se vraćanje predmetnih dobara vrši zato što dobra nisu prodata, smatra se da je maloprodavac izvršio promet duvanskih proizvoda obvezniku PDV – veleprodavcu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1222/2015-04 od […]

Detaljnije...

PDV TRETMAN VRAĆANJA NEPRODATIH CIGARETA OD STRANE MALOPRODAVCA VELEPRODAVCU

Kada obveznik PDV – veleprodavac izvrši promet cigareta i drugih proizvoda od duvana maloprodavcu, nakon čega, u skladu sa ugovorom, dođe do vraćanja tih dobara od strane maloprodavca veleprodavcu, pri čemu se vraćanje predmetnih dobara vrši iz razloga što dobra nisu prodata, smatra se da je maloprodavac izvršio promet cigareta i drugih proizvoda od duvana […]

Detaljnije...

PDV TRETMAN VRAĆANJA NEPRODATIH DOBARA OD STRANE MALOPRODAVCA DOBAVLJAČU (VELEPRODAVCU) I NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA OVOG PROMETA PREKO FISKALNE KASE

Kada obveznik PDV – maloprodavac vrati neprodata dobra obvezniku PDV – veleprodavcu, smatra se da je maloprodavac izvršio novi promet tih dobara veleprodavcu, a što znači da, po tom osnovu, veleprodavac nema pravo da smanji poresku osnovicu za promet koji je izvršio maloprodavcu, osim u propisanim slučajevima. Kada maloprodavac vrati veleprodavcu dobra kojima je period […]

Detaljnije...