Vanredno stanje - Ekonomske mere Archives - Страница 3 од 3 - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Vanredno stanje – Ekonomske mere"

Ova stranica namenjena je tumačenju i objašnjenju Uredbi koje je Vlada Republike Srbije donela. Cilj ovih mera je pomoć privredi u prevazilaženju ekonomske krize izazvane opštom pandemijom Covid 19.

Teme koje obrađujemo odnose se pre svega da  pravilno primenite fiskalne i druge olakšica koje se odnose na privatni sektor.

Imajte na umu da olakšce za sobom nose i odgovornost!

UREDBA O POMERANJU ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

UREDBA O POMERANJU ROKOVA ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ZADRUGA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA, KAO I ROKOVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT I POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI, VAŽENJA LICENCI OVLAŠĆENIH REVIZORA I LICENCI ZA VRŠENJE PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE […]

Detaljnije...

Kako odložiti plaćanje akontacije poreza

Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit preduzeća  i poreza na prihode preduzetnika Veliki broj privrednika postavilo je pitanje kako, na koji način da odlože poresku obavezu, kada se radi o plaćanju dospele akontacije za porez na dobit pravnih lica ili akontacija poreza na prihode za preduzetnike za mart mesec 2020. godine. Većina je pročitala u […]

Detaljnije...

Mere Vlade za pomoć privrednicima

Vlada Republike Srbije donela je niz mera sa ciljem da pomogne privredi u prevazilaženju ekonomske krize izazvane opštom pandemijom Covid 19. Privrednike najviše zanima jedna od 7 usvojenih uredbi a to je:  Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti […]

Detaljnije...

UREDBA O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19

(“Sl. glasnik RS”, br. 54/2020) PREDMET UREĐIVANJA Član 1 Ovom uredbom uređuju se fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: budžet) privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe, kao i isplata jednokratne […]

Detaljnije...

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI

(“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020, 13/2020, 27/2020 i 52/2020) Član 1 Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2020. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za […]

Detaljnije...

UREDBA O POSTUPKU ZA IZDAVANJE DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI

(“Sl. glasnik RS”, br. 54/2020) Član 1 Ovom uredbom uređuje se pojednostavljeni postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Republike Srbije. Član 2 Pojmovi dužničke hartije od vrednosti, izdavalac i prospekt, u smislu ove uredbe, imaju značenja određena zakonom kojim se uređuje tržište kapitala. Član 3 Komisija za hartije od vrednosti (u daljem […]

Detaljnije...

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

(“Sl. glasnik RS”, br. 54/2020) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2 Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja […]

Detaljnije...

UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA OZBILJNOG POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANOG EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19

(“Sl. glasnik RS”, br. 54/2020)  Predmet Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 (državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu). Član 2 Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu je uvek usklađena državna pomoć ako su ispunjeni kriterijumi […]

Detaljnije...